Marvelous INC.

Earnings Highlights

Sales (¥1 million)

18/319/320/321/3
Full Year   25,291 26,777 25,365
3rd Quarter 17,390 20,193 18,546 17,292
2nd Quarter 11,014 13,314 10,836 9,419
1st Quarter 4,822 6,296 4,518  4,668

Operating Profit (¥1 million)

18/319/320/321/3
Full Year 5,147 4,706 2,449
3rd Quarter 2,962 4,210 2,111 3,340
2nd Quarter 1,764 2,767 1,264 1,699
1st Quarter 708    650 662    890

Ordinary Profit (¥1 million)

18/319/320/321/3
Full Year 5,105 4,791 2,502
3rd Quarter 2,990 4,285 2,135 3,286
2nd Quarter 1,784 2,870 1,247 1,678
1st Quarter 711   699 618    891

Profit Attributable to Owners of Parent (¥1 million)

18/319/320/321/3
Full Year 3,513 3,351 1,797
3rd Quarter 2,025 2,842 1,336 2,344
2nd Quarter 1,236 1,941 743 1,160
1st Quarter 528   440 343    593

Earnings Per Share (¥)

18/319/320/321/3
Full Year 67.94 64.80 34.75
3rd Quarter 39.16 54.96 25.84 40.32
2nd Quarter 23.91 37.54 14.38 20.35
1st Quarter 10.22   8.51 6.64  11.06

Return On Equity (ROE) (%)

18/319/320/3
Full Year 20.1 17.4 8.9

Ordinary Profit to Total Assets Ratio (ROA) (%)

18/319/320/3
Full Year 20.5 18.5 9.5

Operating Profit to Sales Ratio (%)

18/319/320/3
Full Year 20.4 17.6 9.7