Marvelous INC.

Earnings Highlights

Sales (¥1 million)

19/320/321/322/3
Full Year   26,777 25,365 25,520
3rd Quarter 20,193 18,546 17,292
2nd Quarter 13,314 10,836 9,419 12,838
1st Quarter 6,296 4,518  4,668 6,473

Operating Profit (¥1 million)

19/320/321/322/3
Full Year 4,706 2,449 4,414
3rd Quarter 4,210 2,111 3,340
2nd Quarter 2,767 1,264 1,699 2,900
1st Quarter    650 662    890 1,464

Ordinary Profit (¥1 million)

19/320/321/322/3
Full Year 4,791 2,502 4,558
3rd Quarter 4,285 2,135 3,286
2nd Quarter 2,870 1,247 1,678 2,984
1st Quarter   699 618    891 1,474

Profit Attributable to Owners of Parent (¥1 million)

19/320/321/322/3
Full Year 3,351 1,797 3,265
3rd Quarter 2,842 1,336 2,344
2nd Quarter 1,941 743 1,160 2,079
1st Quarter   440 343    593 1,074

Earnings Per Share (¥)

19/320/321/322/3
Full Year 64.80 34.75 55.64
3rd Quarter 54.96 25.84 40.32
2nd Quarter 37.54 14.38 20.35 34.44
1st Quarter   8.51 6.64  11.06 17.80

Return On Equity (ROE) (%)

19/320/321/3
Full Year 17.4 8.9 13.9

Ordinary Profit to Total Assets Ratio (ROA) (%)

19/320/321/3
Full Year 18.5 9.5 15.3

Operating Profit to Sales Ratio (%)

19/320/321/3
Full Year 17.6 9.7 17.3