Marvelous INC.

Earnings Highlights

Sales (¥1 million)

16/317/318/319/3
Full Year   31,820 29,387 25,291
3rd Quarter 24,229 21,636 17,390
2nd Quarter 16,447 12,999 11,014 13,314
1st Quarter 8,045 6,203 4,822  6,296

Operating Profit (¥1 million)

16/317/318/319/3
Full Year 5,418 5,754 5,147
3rd Quarter 3,972 3,821 2,962
2nd Quarter 2,841 1,317 1,764 2,767
1st Quarter 1,376 638 708    650

Ordinary Profit (¥1 million)

16/317/318/319/3
Full Year 5,228 5,810 5,105
3rd Quarter 3,940 3,917 2,990
2nd Quarter 2,793 1,055 1,784 2,870
1st Quarter 1,436 410 711   699

Profit Attributable to Owners of Parent (¥1 million)

16/317/318/319/3
Full Year 3,602 4,165 3,513
3rd Quarter 2,690 2,820 2,025
2nd Quarter 1,910 799 1,236 1,941
1st Quarter 992 303 528   440

Earnings Per Share (¥)

16/317/318/319/3
Full Year 68.68 80.53 67.94
3rd Quarter 51.06 54.52 39.16
2nd Quarter 35.92 15.45 23.91 37.54
1st Quarter 18.57 5.86 10.22   8.51

Return On Equity (ROE) (%)

16/317/318/3
Full Year 26.3 27.4 20.1

Ordinary Profit to Total Assets Ratio (ROA) (%)

16/317/318/3
Full Year 24.7 26.1 20.5

Operating Profit to Sales Ratio (%)

16/317/318/3
Full Year 17.0 19.6 20.4