Marvelous INC.

Earnings Highlights

Sales (¥1 million)

15/316/317/318/3
Full Year   26,441 31,820 29,387 25,291
3rd Quarter 18,208 24,229 21,636 17,390
2nd Quarter 11,387 16,447 12,999 11,014
1st Quarter 4,758 8,045 6,203 4,822

Operating Profit (¥1 million)

15/316/317/318/3
Full Year 4,412 5,418 5,754 5,147
3rd Quarter 2,925 3,972 3,821 2,962
2nd Quarter 1,449 2,841 1,317 1,764
1st Quarter 655 1,376 638 708

Ordinary Profit (¥1 million)

15/316/317/318/3
Full Year 4,583 5,228 5,810 5,105
3rd Quarter 3,112 3,940 3,917 2,990
2nd Quarter 1,514 2,793 1,055 1,784
1st Quarter 649 1,436 410 711

Profit Attributable to Owners of Parent (¥1 million)

15/316/317/318/3
Full Year 2,178 3,602 4,165 3,513
3rd Quarter 1,875 2,690 2,820 2,025
2nd Quarter 934 1,910 799 1,236
1st Quarter 424 992 303 528

Earnings Per Share (¥)

15/316/317/318/3
Full Year 40.74 68.68 80.53 67.94
3rd Quarter 35.08 51.06 54.52 39.16
2nd Quarter 17.48 35.92 15.45 23.91
1st Quarter 7.93 18.57 5.86 10.22

Return On Equity (ROE) (%)

15/316/317/318/3
Full Year 17.2 26.3 27.4 20.1

Ordinary Profit to Total Assets Ratio (ROA) (%)

15/316/317/318/3
Full Year 23.6 24.7 26.1 20.5

Operating Profit to Sales Ratio (%)

15/316/317/318/3
Full Year 16.7 17.0 19.6 20.4